TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Hordaland og Rogaland

Om oss