TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Vestland og Rogaland

Karriere

 

Hvis du ønsker og sende oss en generell søknad m/ CV så kan dette sendes på mail til: 

karriere@marinus.no 

 

Merk søknaden med hvilken stilling du søker.