TOTALLEVERANDØR TIL HAVBRUKSNÆRINGEN
Vi opererer i hele Vestland og Rogaland

HMS

Kontaktperson

Cheryle Ann Eidet Nestleder

+47 41 26 25 57

Et område med stort fokus

Vår bransje er risikofylt. Derfor er HMS en svært viktig del av hverdagen vår i Marinus Aquaservice. Vi velger å legge særlig stor vekt på HMS.

 

Vi kurser våre ansatte jevnlig i sikkerhet for å sikre et høyt faglig nivå og et stort fokus på HMS.